Wdrożenie rozwiązań

Powszechnie wiadomo, że wszelkie analizy, oceny i planowane zmiany, zarejestrowane na papierze nie mają jeszcze realnej mocy sprawczej, przekładającej się na zwiększenie wyników finansowych firmy Klienta. To, co stanowi rzeczywistą wartość, to prawidłowe i zakończone sukcesem wdrożenie rozwiązań, będących wynikiem wcześniej  przeprowadzonego audytu.

Na tym etapie proponowane działania obejmują m.in.:

  • wdrożenie zaproponowanego rozwiązania i monitoring funkcjonowania we wstępnym okresie,
  • pomoc przy pierwszym użyciu proponowanego zestawu metod i narzędzi do zarządzania organizacją,
  • skonfrontowanie i ustalenie sformalizowanej struktury organizacyjnej, uwzględniającej zarówno formalne jak i nieformalne drogi przepływu informacji, zależności służbowe oraz główne i pomocnicze procesy,
  • wspomaganie w  kompleksowym i świadomym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • koordynowanie wdrożenia zmian,
  • monitorowanie i korygowanie zaistniałych nieprawidłowości we wstępnym okresie funkcjonowania zmian.

Te i inne działania, w ramach wdrożenia rozwiązań, mają zaowocować osiągnięciem wyższego poziomu organizacyjnego oraz lepszych efektów ekonomicznych.

WSPARCIE BUSINESS SERVICE

W trakcie wdrażania zmian nasi konsultanci udzielają także wsparcia poprzez:

  • prowadzenie szkoleń,
  • wcielanie się w role menedżerów na kluczowych dla zmian pozycjach,
  • konsultacje,
  • pomoc w obsadzaniu poszczególnych stanowisk nowej struktury itp.