Rekrutacja i szkolenie pracowników

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, przedsiębiorcy postawieni zostali przed trudnym zadaniem. Firmy zmuszone są do weryfikacji obszarów swojej działalności, obranej strategii oraz struktury zatrudnienia.

Obecnie pracownicy stanowią jeden z najistotniejszych aktywów przedsiębiorstwa oraz  kształtowanego przez nie własnego kapitału intelektualnego. Dobrze zaprojektowana struktura zatrudnienia pozwala na osiąganie zysków, odpowiadających swą wysokością poziomowi rozwojowemu i wartości wnoszonej przez pracowników.

Świadomi problemów jakie stwarza dobre zaplanowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, pragniemy zaoferować Państwu naszą pomoc. Jako firma oferująca profesjonalne usługi z zakresu doradztwa biznesowego, dysponujemy innowacyjnym systemem formowania eksperckiej kadry pracowniczej, a to, co odróżnia usługi oferowane przez nas od konkurencji to ich kompleksowy i adaptacyjny  charakter.

W ramach naszej oferty będą mieli Państwo możliwość:

  • skorzystania z audytu i poznania bieżących potrzeb personalnych Państwa firmy,
  • weryfikacji i dostosowania bieżącej struktury oraz strategii przedsiębiorstwa do efektywnego funkcjonowania firmy,
  • stworzenia opisu stanowiska pracy oraz portretu idealnego pracownika,
  • skorzystania z indywidualnie dopasowanej bazy kandydatów stworzonej na podstawie wielu kanałów rekrutacyjnych,
  • wyselekcjonowania i weryfikacji kandydatów,
  • pomoc w końcowym etapie – zatrudnienia,
  • przeprowadzenie programu adaptacji pracownika w ramach struktur Państwa firmy,
  • skorzystania z oferty szkoleniowej nowozatrudnionych pracowników, aby mogli wspomóc procesy realizowane przez istniejącą już kadrę,
  • weryfikacji oraz usprawnienia zadań realizowanych przez dotychczasową kadrę.