Rachunkowość zarządcza

Podstawą wsparcia w ramach współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami jest rachunkowość zarządcza, pozwalająca firmom wykorzystać w pełni ich rzeczywisty potencjał rozwojowy.

Bierzemy pod uwagę koszt pracownika, danego działu Firmy i wskazujemy, jakie przychody należy wygenerować, aby „udźwignąć” całą działalność Firmy.

Poprawnie wdrożone rozwiązania owocują wzrostem efektywności działania firm naszych Klientów, a tym samym poprawą wyników finansowych, związanych z ich działalnością.

  • Aplikacja Budżetowo-Controllingowa
  • Rachunek Kosztów Działań ABC

Najczęściej wykonywane działania w tym zakresie to:

  • pomoc w tworzeniu przejrzystego źródła informacji o sytuacji  finansowo – ekonomicznej,
  • opracowanie i wdrażanie systemu budżetowania oraz kontrolowanie przychodów i wydatków wraz z pełnym zakresem raportów zarządczych,
  • pomoc przy przebudowie i zdefiniowaniu nowego planu kont oraz systemu księgowego, z punktu widzenia potrzeb planowania i realizacji budżetów,
  • usprawnianie systemów generowania i obiegu dokumentacji oraz informacji w firmie, w tym opracowanie wzorców dokumentacji i raportów zarządczych,
  • reorganizacja funkcjonowania firmy, na podstawie informacji, zweryfikowanych i sprawdzonych długoletnią praktyką zarządzania w przedsiębiorstwach o podobnej branży, tj. wiedzy o  strukturze organizacyjnej z zakresami obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień oraz obiegiem informacji,
  • wdrożenie controllingu w firmie: analiza, budżetowanie, raportowanie,
  • zarządzanie projektami realizowanymi przez przedsiębiorstwa i w przedsiębiorstwach,
  • ocena dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć.