Koncepcje biznesowe

Po przeprowadzonym audycie, kolejnym etapem współpracy jest budowa nowej koncepcji biznesowej przez nasz zespół, złożony ze specjalistów, przy współudziale zainteresowanego procesem Klienta. Nowa koncepcja biznesowa to nic innego, jak dostosowany do specyfiki firmy oraz branży, w której ona działa, model biznesowy podnoszący efektywność, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa.

Jesteśmy przekonani, iż opracowanie właściwej – wpisanej w cele i kulturę organizacji – dobrej koncepcji biznesowej, jest istotnym krokiem na ścieżce sukcesu Klienta.

Na działalność firm coraz większy wpływ mają dynamicznie zmieniające się rynki europejskie i światowe oraz zmiany, zachodzące na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego konieczne staje się dokonywanie radykalnych zmian w działalności firm. Zazwyczaj niezbędne są korekty w sposobie zarządzania, a także opracowanie oraz wdrożenie nowej strategii biznesowej w finansowym, sprzedażowym, logistycznym i technicznym obszarze funkcjonowania firmy.

PROPONOWANE ZMIANY

Spośród zmian, najczęściej przyczyniających się do lepszego zarządzania i podniesienia efektywności firmy można wymienić:

  • przebudowę struktury organizacji,
  • opracowanie zestawu spójnej i kompletnej dokumentacji, niezbędnej do uruchomienia programu naprawczego w ramach procesu zarządzania oraz wspomagającej podejmowanie decyzji z tego zakresu,
  • wyznaczenie dróg i sposobu obiegu informacji i dokumentacji,
  • propozycje zmian strategicznych,
  • wdrożenie rachunkowości zarządczej,
  • stworzenie narzędzi do weryfikacji realizowanej strategi, np. Strategiczna Karta Wyników.