Kapitał Intelektualny

W obecnej rzeczywistości rynkowej o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje nie tylko majątek finansowy i rzeczowy, ale przede wszystkim takie czynniki jak: innowacyjność, kwalifikacje zatrudnionego personelu, rozpoznawana na rynku marka, kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność, kontakty z klientami, itp. Jednocześnie w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej czynnikiem, którego udział ma coraz większe znaczenie, jest umiejętność wykorzystywania zasobów niematerialnych, zaszytych w definicji kapitału intelektualnego.

.

. Kapitał intelektualny, według najprostszej definicji, to różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa, czyli sumą ukrytych aktywów nie ujętych w bilansie przedsiębiorstwa

.

Aby móc zarządzać kapitałem intelektualnym, należy go zmierzyć, dlatego niezbędne jest określenie i ocena potencjału kapitału intelektualnego posiadanego przez Państwa przedsiębiorstwo. Nasza firma stworzyła autorską metodykę pomiaru kapitału intelektualnego opartą na metodologii IC Rating i Technology Broker. Składa się ona  z trzech etapów:

.

  1. Badanie ankietowe oraz wskaźniki twarde.
  2. Wywiady z kluczowymi pracownikami.
  3. Ocena ekspercka.

.

.Wskutek przeprowadzonych prac, Państwa firma otrzymuje raport zawierający interpretację graficzną potencjału kapitału intelektualnego wraz z opisem, wnioskami i propozycją kolejnych ”kroków”, których podjęcie umożliwi wykreowanie innowacyjności myślenia i działania, wzrostu efektywności pracy oraz uzyskania trudnej do imitacji przewagi konkurencyjnej na rynku.

.

Korzyści z przeprowadzenia pomiaru:

  1. Wyselekcjonowanie kluczowych czynników sukcesu oraz ustalenie właściwego wykorzystania niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa.
  2. Identyfikacja ryzyk związanych z utratą efektywności, jak również możliwości jej podniesienia poprzez proces świadomego kreowania Kapitału Intelektualnego w przedsiębiorstwie w ramach realizowanej strategii.
  3. Określenie kierunków i metod odbudowy w przypadku utraty danej składowej warstwy Kapitału Intelektualnego.

Aby wyliczyć wartość kapitału intelektualnego spółki dokładamy wszelkich starań, by ciągle usprawniać i unowocześniać naszą metodykę. Nauczeni długoletnim doświadczeniem wiemy, jak dobrać wskaźniki, mierniki i parametry, by analiza była wiarygodna i docierała do problematycznych obszarów firmy. Po wykonaniu analizy nasi eksperci są w stanie odpowiedzieć na potrzeby klienta i razem z jego pracownikami znaleźć rozwiązanie tych problemów. Taka analiza sprawia, że zarząd przedsiębiorstwa staje się świadomy, co należy poprawić w funkcjonowaniu spółki. W interesie każdej firmy leży wprowadzenie lub poprawa zarządzania kapitałem intelektualnym. Niesie to ze sobą wiele korzyści:

  • usprawnienie systemu przekazywania wiedzy wewnątrz firmy,
  • zwiększenie szybkości wymiany informacji,
  • zwiększenie użyteczności wiedzy dostępnej w przedsiębiorstwie,
  • zwiększenie świadomości i zrozumienia celów firmy przez pracowników.

Kapitał Intelektualny jest wartością, która jest ściśle związana z samym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: mają na nią wpływ różne czynniki, od tych ściśle związanych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym pracowników poprzez struktury organizacyjne i przepływ informacji w firmie, aż po poczucie przynależności do przedsiębiorstwa i wpływu na jego działalność. Jak widać, nie jest to wartość, którą można by pominąć w analizie spółki – wpływa na nią zbyt wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli wynik kapitału intelektualnego nie jest wysoki, może to oznaczać, że na kilku etapach struktury organizacyjnej należy wiele poprawić – tak, aby konstrukcja spółki stała się bardziej przemyślana i zapewniła lepszą pozycję na rynku.

Na dzisiejszym rynku to wiedza jest najważniejszym elementem budowania przewagi konkurencyjnej: sam produkt nie ma już takiego znaczenia, najważniejsi w budowaniu strategii rozwoju są ludzie i to oni mają największy wpływ na budowanie prestiżu spółki.

Nasi eksperci po przeprowadzeniu pomiaru kapitału intelektualnego mają możliwości zorientowania się, które elementy należy poprawić i jak należy to zrobić. Długoletnie doświadczenie zapewnia nam doskonałe zaplecze merytoryczne, które pozwala nam na reorganizację przedsiębiorstwa tak, aby mogło wypracować stabilną przewagę konkurencyjną.

Po współpracy z różnymi spółkami wiemy, jakie elementy zarządzania należy poprawić, by wzrosły wartości kapitału intelektualnego. Potrafimy dostosować swoje pomysły do spółek z różnych gałęzi rynku – nasze działania w obszarze kapitału intelektualnego nie zatrzymują się więc tylko na wybranych branżach.