Doradztwo Strategiczne

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest szansą na stworzenie długookresowej wizji rozwoju przedsiębiorstwa oraz na koordynację i hierarchizację działań. Określając strategię rozwoju Firmy, dokonujemy wyboru celów oraz opracowujemy najskuteczniejszy program realizacji zadań przedsiębiorstwa.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Wdrażamy koncepcje podnoszące skuteczność realizowanych zadań biznesowych, budujących przewagę kompetencyjną i konkurencyjną Firmy. Dokonujemy identyfikacji oraz usprawnienia nieefektywności w kluczowych obszarach funkcjonowania Firmy, jak również analizy i modelowania procesów biznesowych.

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja prowadzi do odnowy i poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa oraz do zwiększenia możliwości rozwojowych Firmy. W wyniku często rewolucyjnych i kompleksowych zmian powstaje zupełnie nowy organizm, dostosowany do realiów rynkowych.

Przykładowe cele w realizowanych przez nas projektach to wzrost rentowności działalności przedsiębiorstwa, zatrzymanie tendencji spadkowej obrotów firmy oraz wyniku finansowego, co prowadzi do uzyskania systematycznego wzrostu.

PLANOWANIE I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH

  • Organizacja działu handlowego
  • Trening pracowników w zakresie efektywnego pozyskiwania Klienta
  • Koordynacja sprzedaży w oparciu o politykę CRM i metodę ABC