14
Aplikacja BSC

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) wspiera firmy w weryfikacji założonej strategii dzięki skierowaniu wysiłków i alokacji tak cennego i ograniczonego zasobu jakim jest czas na najważniejsze działania.

czytaj więcej…

14
Aplikacja CRM

Sprawne zarządzanie relacjami z klientami pozwala firmie uzyskiwać większe przychody ze sprzedaży przy niższych kosztach ich uzyskania. Zgodnie z zasadą Pareto, jak wiadomo, 20% klientów przynosi 80% zysków firmie, warto więc poznać i skupić się na tych 20%. Można to osiągnąć dzięki prostej aplikacji, która została przygotowana przez Business Service.

14
Arkusze Excel

Koszty i rozliczenia działów organizacji są bardzo ważnymi zagadnieniami w działaniu firm niezależnie od ich rozmiaru. W małych i średnich przedsiębiorstwach można zastosować stosunkowo proste metody zarządzania tymi kosztami, a mianowicie arkusze Excel związane z ewidencją i rozliczaniem kosztów działań, mierzeniem efektywności procesów i zasobów oraz budżetowaniem kosztów działań.

czytaj więcej…

14
Aplikacja budżetowo-controllingowa

Niezależnie od koniunktury rynkowej planowanie i kontrolowanie budżetu jest dla firm niezmiernie ważne. Przygotowaliśmy aplikację wspomagającą elastyczne planowanie i efektywne kontrolowanie odchyleń budżetowych. Umożliwia ona tworzenie scenariuszy budżetowych o różnych parametrach makro – i mikroekonomicznych, określających zadania do realizacji i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych.

14
Aplikacja SIK – rejestracja czasu pracy

System Informowania Kierownictwa to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu do podejmowania decyzji kierownictwo firmy otrzymuje kompleksowe i rzeczywiste informacje pochodzące z monitorowania kosztów i przychodów, budżetowania, controllingu oraz prowadzenia analiz.

czytaj więcej…

14
Aplikacja pomiaru Kapitału Intelektualnego

Niematerialne wartości w firmie stają się coraz ważniejsze dla uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej, również na polskim rynku. W związku z tym wiedza o Kapitale Intelektualnym firmy staje się dla kierownictwa tym bardziej cenna, a jeszcze cenniejsza ta o jego kreowaniu i wpływie na wyniki finansowe.Nasze nowatorskie rozwiązanie, także pod względem metodologii pomiaru, pomoże Klientom wyprzedzić inne firmy w branży zdobywając innowacyjne rozwiązanie. czytaj więcej…