1
Wdrożenie rozwiązań

Wszelakie analizy, oceny i planowane zmiany na papierze nie mają jeszcze realnej i przekładającej się na zwiększenie wyników finansowych wartości firmy Klienta. To, co robi rzeczywistą różnicę, to prawidłowe i zakończone sukcesem wdrożenie rozwiązań, będących wynikiem wcześniej  przeprowadzonego audytu.

czytaj więcej…

13
Audyt bazowy

Wstępem do współpracy jest zawsze audyt bazowy – „trzecie oko”, którego celem jest analiza potencjału oraz potencjalnych problemów rozwojowych firmy Klienta. Poznawane są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania firmy w otoczeniu rynkowym. Za pomocą takiego audytu możemy przeanalizować wartości materialne i niematerialne firmy.

czytaj więcej…

2
Koncepcje biznesowe

Po przeprowadzonym audycie, kolejnym etapem współpracy jest stworzenie nowej koncepcji biznesowej przez nasz zespół, złożony ze specjalistów przy współudziale przedstawicieli ze strony zainteresowanego klienta. Nowa koncepcja biznesowa to nic innego, jak dostosowany do specyfiki firmy oraz branży, w której ona działa, model biznesowy podnoszący efektywność, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa.

czytaj więcej…