Arkusze Excel

Koszty i rozliczenia poszczególnych działów organizacji są bardzo ważnymi zagadnieniami w działaniu firm niezależnie od ich rozmiaru. W małych i średnich przedsiębiorstwach można zastosować stosunkowo proste metody zarządzania tymi kosztami, a mianowicie arkusze Excel związane z ewidencją i rozliczaniem kosztów działań, mierzeniem efektywności procesów i zasobów oraz budżetowaniem kosztów działań.

Dostarczamy Klientowi elastyczne modele kosztów, odzwierciedlające kompleksowość prowadzonej działalności operacyjnej, które pozwolą wyeliminować takie problemy organizacyjne jak: nieefektywne procesy, nierentowne produkty, nieopłacalni klienci czy niewykorzystane zdolności produkcyjne.

Sporządzamy m.in. takie arkusze jak:

  • Arkusz Koszty Działów/Działań,
  • Arkusz Rozliczenie Produkcji,
  • Arkusz Rozliczenie Działu Handlowego.