Aplikacja SIK – rejestracja czasu pracy

System Informowania Kierownictwa to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu osoby decyzyjne w firmie mogą podejmować działania w oparciu o konkretną wiedzę. System bowiem dostarcza kompleksowe i rzeczywiste informacje, pochodzące z monitorowania kosztów i przychodów, budżetowania, controllingu oraz prowadzonych analiz.

Zakres wiedzy dostępnej w tej aplikacji oraz modele zestawień i raportów dostosowane są do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta oraz specyfiki branży dzięki ustaleniom poprzedzającym wdrożenie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. W codziennym wykorzystaniu aplikacja służy do rejestracji godzin każdego pracownika po wykonaniu przez niego danej operacji, przypisanej do konkretnego projektu oraz jego etapu.