Aplikacja pomiaru Kapitału Intelektualnego

Wartości niematerialne przedsiębiorstwa zyskują coraz większe znaczenie dla zdobycia  i utrzymania przewagi konkurencyjnej, także na polskim rynku. Tym samym wiedza na temat Kapitału Intelektualnego firmy staje się cenniejsza, a szczególnie ta dotycząca jego kreowania i wpływu na wyniki finansowe. Nasze nowatorskie rozwiązanie, także pod względem metodologii pomiaru, pomoże Klientom zyskać przewagę nad konkurentami w branży.

Więcej informacji o pomiarze Kapitału Intelektualnego znajduje się tutaj