Aplikacja budżetowo-controllingowa

Niezależnie od koniunktury rynkowej planowanie i kontrolowanie budżetu jest dla firm niezmiernie ważne. Przygotowaliśmy aplikację wspomagającą elastyczne planowanie i efektywne kontrolowanie odchyleń budżetowych. Umożliwia ona tworzenie scenariuszy budżetowych o różnych parametrach makro – i mikroekonomicznych, określających zadania do realizacji i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych.