Aplikacja BSC

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) wspiera firmy w weryfikacji założonej strategii poprzez skierowanie wysiłków oraz przeznaczenie tak cennego i ograniczonego zasobu, jakim jest czas, na realizację najważniejszych zadań.

Jest to nie tylko nowoczesne narzędzie pomiaru w 4 perspektywach, a mianowicie  nauki i rozwoju, procesów, finansów i oczywiście klienta. Ponadto stanowi ono koncepcję zarządzania strategicznego, bazującą na nieustannym dialogu wewnątrz firmy. Jeżeli posługujemy się kaskadowaniem celów, to musimy wykazać mierniki ich realizacji oraz odpowiedzialności za przebieg tego procesu  na wszystkich poziomach organizacji. Zdefiniowane założenia obligują do wprowadzenia kompleksowego mechanizmu zarządzania efektywnością działań, zbudowania systemu oceny i motywowania pracowników. Aplikacja BSC w połączeniu z doradztwem naszych doświadczonych konsultantów pomaga firmom faktycznie osiągnąć zamierzone cele.