Aplikacja pomiaru Kapitału Intelektualnego

Niematerialne wartości w firmie stają się coraz ważniejsze dla uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej, również na polskim rynku. W związku z tym wiedza o Kapitale Intelektualnym firmy staje się dla kierownictwa tym bardziej cenna, a jeszcze cenniejsza ta o jego kreowaniu i wpływie na wyniki finansowe.Nasze nowatorskie rozwiązanie, także pod względem metodologii pomiaru, pomoże Klientom wyprzedzić inne firmy w branży zdobywając innowacyjne rozwiązanie.

Więcej informacji o pomiarze Kapitału Intelektualnego znajduje się tutaj