Aplikacja SIK – rejestracja czasu pracy

System Informowania Kierownictwa to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu do podejmowania decyzji kierownictwo firmy otrzymuje kompleksowe i rzeczywiste informacje pochodzące z monitorowania kosztów i przychodów, budżetowania, controllingu oraz prowadzenia analiz.

W tej aplikacji zakres dostępnych informacji oraz zestawień i raportów jest dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, czy specyfiki branży dzięki ustaleniom poprzedzającym wdrożenie. W codziennym wykorzystaniu aplikacja służy do rejestracji godzin każdego pracownika po wykonaniu przez niego danej operacji przypisanej do konkretnego projektu oraz jego etapu.