Wdrożenie rozwiązań

Wszelakie analizy, oceny i planowane zmiany na papierze nie mają jeszcze realnej i przekładającej się na zwiększenie wyników finansowych wartości firmy Klienta. To, co robi rzeczywistą różnicę, to prawidłowe i zakończone sukcesem wdrożenie rozwiązań, będących wynikiem wcześniej  przeprowadzonego audytu.

Na tym etapie proponowane działania obejmują m.in.:

  • wdrożenie zaproponowanego rozwiązania i monitoring funkcjonowania we wstępnym okresie,
  • pomoc przy pierwszym użyciu proponowanego zestawu metod i narzędzi do zarządzania organizacją,
  • uzgodnienie formalnej struktury organizacyjnej z formalnymi i nieformalnymi drogami przepływu informacji, zależnościami służbowymi oraz z procesami głównymi i pomocniczymi,
  • wspomaganie w świadomym i kompleksowym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • koordynowanie wdrożenia zmian,
  • monitorowanie i korygowanie nieprawidłowości we wstępnym okresie funkcjonowania zmian.

 

Te i inne działania w ramach wdrożenia rozwiązań, mają zaowocować osiągnięciem wyższego poziomu organizacyjnego oraz lepszych efektów ekonomicznych.

WSPARCIE BUSINESS SERVICE

W trakcie wdrażania zmian, nasi konsultanci udzielają także wsparcia poprzez:

  • prowadzenie szkoleń,
  • wcielanie się w role menedżerów na kluczowych dla zmian pozycjach,
  • konsultacje,
  • pomoc w doborze właściwych pracowników na stanowiska w zmienionej strukturze itd.