Doradztwo finansowe
 • Przygotowanie spółki do sprzedaży – optymalna strategia sprzedaży
 • Transakcje kupna-sprzedaży spółek
 • Poszukiwanie i selekcja inwestorów
 • Opracowanie Teaser’a inwestycyjnego oraz Memorandum informacyjne
 • Wycena spółki i Due Diligence
 • Biznes Plan
 • Instytucje finansowe

Przygotowanie spółki do sprzedaży

Przed przystąpieniem do procesu sprzedaży spółki przeprowadzamy działania reorganizacyjne, które mają na celu uświadomienie potencjału firmy i uwydatnienie wartości finansowej oraz niefinansowej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia spółki oraz inwestora, gdyż prezentując wartości również te niematerialne oraz przyszłe korzyści wycena transakcji będzie korzystniejsza dla obu stron.

Transakcje kupna-sprzedaży spółek

W obszarze transakcji kupna lub sprzedaży nasza Firma zarówno może reprezentować interesy spółki, której to udziały mają zostać sprzedane lub interesy inwestora, który jest zainteresowany zakupem danej spółki.

Poszukiwanie inwestorów

Dla klientów poszukujemy inwestorów na:

 • rozwój firmy,
 • realizację projektów,
 • poprawę efektywności funkcjonowania firmy poprzez dostarczenie firmie nowego know-how oraz zasobów oferowanych przez inwestora.

Teaser inwestycyjny oraz Memorandum Informacyjne

Przygotowanie Teaser’a, dokumentu, którego celem jest zaprezentowanie potencjalnemu inwestorowi możliwości zainwestowania w firmę.

Stworzenie Memorandum informacyjnego celem uzyskania finansowania poprzez emisję papierów wartościowych lub sprzedaż udziałów przez dotychczasowych właścicieli.

Sporządzanie wyceny spółki oraz Due Diligence

Wycena:

 • Model finansowy wyceniający Spółkę kilkoma różnymi metodami uwzględniający wartość jej Kapitału Intelektualnego
 • Obiektywna ocena wartości Firmy, stanowiąca narzędzie negocjacyjne podczas sprzedaży Firmy

Due Diligence

 • Analiza prowadzonego biznesu wraz z identyfikacją możliwych ryzyk oraz pomiarem niematerialnych wartości spółki – Kapitału Intelektualnego. Odniesienie do posiadanego potencjału Kapitału Intelektualnego w konsekwencji przedstawia wizję przyszłości potencjalnym inwestorom.

Biznesplan

Istotą biznesplanu jest przedstawienie koncepcji w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa w obranym horyzoncie czasowym. Formuła dokumentu obejmuje dotychczasowe osiągnięcia przedsiębiorstwa oraz przedstawia obecną sytuację podmiotu. Przygotowanie biznesplanu poprzedzone jest spotkaniem z Zarządem, celem omówienia strategii Firmy oraz planów związanych z rozwojem.

Instytucje finansowe

Na rzecz naszych klientów współpracujemy również z instytucjami finansowymi, np. z bankami. W ramach tego obszaru:

 • Opracowujemy modele finansowania,
 • Negocjujemy korzystne umowy kredytowe,
 • Przygotowujemy dokumentację niezbędna do uzyskania kredytu /biznesplan, memorandum informacyjne itp./.