Koncepcje biznesowe

Po przeprowadzonym audycie, kolejnym etapem współpracy jest stworzenie nowej koncepcji biznesowej przez nasz zespół, złożony ze specjalistów przy współudziale przedstawicieli ze strony zainteresowanego klienta. Nowa koncepcja biznesowa to nic innego, jak dostosowany do specyfiki firmy oraz branży, w której ona działa, model biznesowy podnoszący efektywność, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa.

Jesteśmy przekonani, iż opracowanie wpisanej w cele i kulturę organizacji dobrej koncepcji biznesowej, jest ważnym krokiem w drodze do sukcesu firmy Klienta.

Na działalność firm coraz większy wpływ mają szybko zmieniające się rynki europejskie i światowe oraz  zmiany zachodzące na rynku przedsiębiorstw małego i średniego biznesu. Dlatego dokonywanie radykalnych zmian w działaniu firm staje się koniecznością. Niezbędne są zazwyczaj zmiany w sposobie zarządzania, a także opracowanie oraz wdrożenie nowej strategii biznesowej w finansowym, sprzedażowym, logistycznym i technicznym obszarze funkcjonalnym firmy.

PROPONOWANE ZMIANY

Do  najczęściej wykorzystywanych zmian, które wspomagają zarządzanie oraz podnoszenie efektywności firmy zaliczamy:

  • przebudowa struktury w organizacji,
  • opracowanie zestawu pełnej, spójnej i kompletnej dokumentacji niezbędnej do procesu zarządzania oraz wspomagającej podejmowanie decyzji zarządczych,
  • wyznaczenie dróg i sposobu obiegu informacji i dokumentacji,
  • propozycje zmian strategicznych,
  • wdrożenie rachunkowości zarządczej,
  • stworzenie narzędzi do weryfikacji realizowanej strategi, np. Strategiczna Karta Wyników.