Aplikacja BSC

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) wspiera firmy w weryfikacji założonej strategii dzięki skierowaniu wysiłków i alokacji tak cennego i ograniczonego zasobu jakim jest czas na najważniejsze działania.

Jest to nie tylko nowoczesne narzędzie pomiaru w 4 perspektywach, a mianowicie  nauki i rozwoju, procesów, klienta i finansowej – to koncepcja zarządzania strategicznego. Celem jest także kaskadowanie celów, wskazanie mierników ich realizacji oraz odpowiedzialności za realizację zdefiniowanych złożeń na wszystkich poziomach organizacji oraz wprowadzenie kompleksowego mechanizmu zarządzania efektywnością działań umożliwiającego zbudowanie systemu oceny i motywowania pracowników. W połączeniu z doradztwem naszych doświadczonych konsultantów pomaga ona firmom rzeczywiście osiągnąć zamierzone cele.