Uczestnictwo W Forum OECD

Arkadiusz Zalewski będący członkiem grupy eksperckiej CSR przy Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, miał zaszczyt wraz z Dorotą Michniewska, Pełnomocnik Zarządu Klaster Innowacyjne Strategie S.A. uczestniczyć w Forum OECD nt. zachowania należytej staranności w sektorze odzieżowo -obuwniczym, odbywającym się w Paryżu 30-31 stycznia 2018 r.