Spotkanie Klastra Innowacyjne Strategie S.A.
Dnia 9 stycznia 2018 roku w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie klastrowe Klastra Innowacyjne Strategie S.A.
 
Agenda spotkania obejmowała kilka bloków tematycznych dotyczących synergii współpracy nauki i biznesu, procesu tworzenia wartości i jej komercjalizacji w aspekcie kapitału intelektualnego oraz strategii rozwoju inicjatywy klastrowej na lata 2018 – 2020.
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele nauki i biznesu: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego – Pan prof. UE dr hab. Robert Tomanek, Dziekan Wydziału Ekonomii – Pani prof. dr hab. inż. Celina Olszak, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektor CBITW – Pan prof. UE dr hab. Robert Wolny oraz Prezes Zarządu Klastra Innowacyjne Strategie S.A. – Pan Arkadiusz Zalewski i przedstawiciele Zarządów firm członkowskich wchodzących w skład Rady Klastra.