Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach przez Klaster Innowacyjne Strategie S.A.

Dnia 12.04.2017 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o przystąpieniu Uniwersytetu do Klastra Innowacyjne Strategie S.A. Z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego umowę sygnował JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego – Pan prof. UE dr hab. Robert Tomanek, a ze strony Klastra Innowacyjne Strategie S.A. Prezes Zarządu Spółki – Pan Arkadiusz Zalewski. W spotkaniu wzięli również udział: Dziekan Wydziału Ekonomii – Pani prof. dr hab. inż. Celina Olszak, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektor CBITW – Pan prof. UE dr hab. Robert Wolny oraz Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami – Pani Kinga Okrzesik-Faruga. Mamy nadzieję, że transfer wiedzy między naszymi podmiotami i jej komercjalizacja przyniesie obu Stronom wymierne korzyści.