SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI NAUKI I BIZNESU ZORGANIZOWANE PRZEZ KLASTER INNOWACYJNE STRATEGIE S.A.

10 maja 2017 r. w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli nauki i biznesu biorących udział w realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego realizowanego w ramach Klastra Innowacyjne Strategie S.A.