Kapitał Intelektualny

W obecnej rzeczywistości rynkowej o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje nie tylko majątek finansowy i rzeczowy, ale przede wszystkim takie czynniki jak: innowacyjność, kwalifikacje zatrudnionego personelu, rozpoznawana na rynku marka, kultura organizacyjna wspierając innowacyjność, relacje z klientami, itp. Jednocześnie w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej czynnikiem, którego udział ma coraz większe znaczenie jest umiejętność wykorzystywania zasobów niematerialnych, zaszytych w definicji kapitału intelektualnego.

.

 Kapitał intelektualny najprościej rzecz ujmując to różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa, czyli sumą ukrytych aktywów nie ujętych w bilansie przedsiębiorstwa

.

Aby móc zarządzać kapitałem intelektualnym należy go zmierzyć, dlatego niezbędne jest określenie i ocena potencjału kapitału intelektualnego posiadanego przez Państwa przedsiębiorstwo.Nasza firma stworzyła autorską metodykę pomiaru kapitału intelektualnego opartą na metodologię IC Rating i Technology Broker. Składa się ona  z trzech etapów:

.

  1. Badanie ankietowe oraz wskaźniki twarde.
  2. Wywiady z kluczowymi pracownikami
  3. Ocena ekspercka

.

.W konsekwencji przeprowadzonych prac, Państwa firma otrzymuje raport zawierający interpretację graficzną potencjału kapitału intelektualnego wraz z opisem, wnioskami i propozycją kolejnych ”kroków”, których podjęcie umożliwi wykreowanie innowacyjności myślenia i działania, wzrostu efektywności pracy oraz uzyskania trudnej do imitacji przewagi konkurencyjnej na rynku.

.

Korzyści z przeprowadzenia pomiaru:

  • Wyselekcjonowanie kluczowych czynników sukcesu oraz ustalenie właściwego wykorzystania niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa;
  • Identyfikację ryzyk związanych z utratą efektywności, jak również możliwości jej podniesienia poprzez proces świadomego kreowania Kapitału Intelektualnego w przedsiębiorstwie w ramach realizowanej strategii;
  • Określenie kierunków i metod odbudowy w przypadku utraty danej składowej warstwy Kapitału Intelektualnego.

.