Podsumowanie Spotkania Klastra Innowacyjne Strategie S.A.

Szanowni Państwo,

29 czerwca br. w Hotelu Novotel w Katowicach odbyło się spotkanie Klastra Innowacyjne Strategie S.A. Spotkanie otworzył Pan Andrzej Konieczny – Prezes Funduszu Górnośląskiego, a moderatorem dyskusji był Pan Arkadiusz Zalewski – Prezes Zarządu Klastra Innowacyjne Strategie S.A.

Zebranie stanowiło podsumowanie pierwszego roku działalności Klastra. Przedstawiono na nim strategię działania Inicjatywy na kolejny rok oraz możliwości finansowania projektów klastrowych przy udziale funduszy unijnych i funduszy private equity a także plusy i minusy prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Ponadto członkowie Inicjatywy mogli przedstawić swoje propozycje rozwoju Spółki, odnieść się do budowanej książki popytu na akcje Firmy oraz wziąć udział w sesji networkingowej.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.