AUDYCJA SUMA POŚWIĘCONA KAPITAŁOWI INTELEKTUALNEMU

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji „SUMA” z dnia 5 czerwca 2015 roku prowadzonej przez Pana Redaktora Józefa Wyciska poświęconej kapitałowi intelektualnemu. Pan Arkadiusz Zalewski opowiedział słuchaczom o ważnej roli kapitału intelektualnego w rozwoju spółki. Wyjaśnił, dlaczego to pojęcie powinno zainteresować polskich przedsiębiorców, wskazał cechy gospodarki opartej na wiedzy. W związku z trudnościami małych i ?średnich przedsiębiorstw z pracami badawczo-rozwojowymi, które wymagają nakładów finansowych, powołany został Klaster Innowacyjne Strategie S.A. Jest to przykład nowego modelu myślenia – uwspólnianie kapitału intelektualnego jest szansą właśnie dla mniejszych firm, które nie myślą o globalnych działaniach.