KONFERENCJA PT. „Kapitał intelektualny, rewitalizacja, remediacja – trzy wymiary kreujące pozycję regionu w układzie europejskim : 2015 – 2020 +”

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pt. „Kapitał intelektualny, rewitalizacja, remediacja – trzy wymiary kreujące pozycję regionu w układzie europejskim : 2015 – 2020 +” organizowaną przez Klaster Innowacyjne Strategie S.A. oraz Park Przemysłowo – Technologiczny Revita Park, która odbędzie się 22 kwietnia 2015 roku w Katowicach w Parku Przemysłowo – Technicznym Revita Park. Podczas konferencji zostaną poruszone między innymi tematy związane z rewitalizacją, której celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne oraz ekonomiczne przekształcenie obszaru miejskiej dzielnicy lub innego wyodrębnionego terenu miasta, będącego w stanie kryzysu, który wynika z czynników ekonomicznych i społecznych. A także remediacją, która za zadanie ma oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania przemysłu lub w przypadkach awaryjnych. Część czasu poświęcona zostanie również zagadnieniom związanym z  kapitałem intelektualnym, który zostanie przedstawiony pod kątem rewitalizacji społecznej, jako wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej. Konferencja ta ukaże także kontekst klastrowy, który ma za zadanie uwspólnić pewne działania firm, w celu nie powielania kompetencji. Przedstawi sposoby wzajemnej współpracy członków Klastra, aby zarówno firmy jak i region stały się bardziej konkurencyjne w obszarze europejskim. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konferencji na stronie www.innowacyjnestrategie.pl, które na bieżąco będą aktualizowane.