Biznes – Nauka – Samorząd

30 października br. w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego odbyła się Konferencja pt. „Biznes – Nauka – Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju, którą zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Z ramienia Klastra Innowacyjne Strategie S.A. swój referat pt.” Pomiar Kapitału Intelektualnego – efektywne narzędzie dla przedsiębiorstw” wygłosił p.Arkadiusz Zalewski, Prezes Zarządu Business Service Sp. z o.o.. Wśród prelegentów Konferencji znaleźli się również m.in. p.Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, p.Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, p.Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz p.Francisco Caballero Sanz – Unit Industrial Competitiveness Policy for Growth, DG Enterprise, Członek Komisji Europejskiej. Podczas Konferencji oprócz prezentowanych treści merytorycznych przedstawieni zostali laureaci konkursów „Innowator Śląska 2013″, „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki 2013″ oraz „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości 2013″.