II Kongres Klastrów Polskich

Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Zalewski miał przyjemność uczestniczyć w II Kongresie Klastrów Polskich zorganizowanym przez Parlamentarny Zespół ds Polityki Klastrowej i Związek Pracodawców Klastry Polskie, któremu przewodniczy Pan Prezes Zarządu Krzysztof Krystowski. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli klastrów z całej Polski i stało się platformą wymiany doświadczeń oraz miejscem spotkań biznesowych.  W trakcie spotkania podkreślono kluczową rolę klastrów będących miejscem tworzenia innowacji oraz wsparcia rozwoju wielu firm. Podjęto również debatę odnośnie wyzwań stawianych przed klasteringiem i zagrożeń związanych z nową perspektywą finansową 2014-2020.