Drugi etap prac w kancelarii warszawskiej

Zakończył się drugi etap prac związany z wdrożeniem efektywnego modelu biznesowego wspierającego proces zarządzania i podejmowania decyzji wewnętrznych w warszawskiej kancelarii. W wyniku działań została stworzona i zaimplementowana koncepcja działania przedsiębiorstwa oparta o innowacyjność procesową wraz z rachunkiem odpowiedzialności za wyniki ekonomiczno – finansowe. Ze względu na specyfikę działalności i prowadzonych spraw przez kancelarię był to szczególny projekt dla zespołu Business Service.