Szkolenie w centrum badawczo – rozwojowym

Pod koniec stycznia zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące Kapitału Intelektualnego, w polskiej siedzibie japońskiego koncernu w Katowicach. Uczestnikami szkolenia był Zarząd oraz kadra menadżerska firmy, która na co dzień zajmuje się pracami rozwojowymi systemów obrabiarek sterowanych komputerowo. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane sprawdzone metody kreowania i wykorzystania posiadanego potencjału kapitału intelektualnego jako kluczowego czynnika wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Ponadto dokonano pomiaru i analizy wartości niematerialnych w trzech płaszczyznach tj.: Kapitał Ludzki, Kapitał Organizacyjny oraz Kapitał Relacyjny. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami na facebook’u.